Chính sách kiểm hàng

Chính sách kiểm hàng

Trước khi thanh toán và nhận hàng, Khách Hàng có quyền được kiểm tra sản phẩm, tuy nhiên Xưởng Giường Spa không hỗ trợ việc thử hàng.

Khách Hàng muốn kiểm hàng vui lòng đến trụ sở của Xưởng Giường Spa địa chỉ tại: Số 118/5A Tân Hương, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi kiểm hàng, nếu Khách Hàng không có yêu cầu hủy việc giao hàng thì Hai Bên cùng hiểu rằng Khách Hàng đồng ý việc Xưởng Giường Spa giao hàng. Việc giao hàng, nhận hàng vẫn sẽ được tiến hành theo đúng thỏa thuận ban đầu.