Chính sách trả hàng và hoàn tiền

Điều kiện trả hàng và hoàn tiền

Khách Hàng đồng ý rằng cô ấy/anh ấy chỉ có thể yêu cầu trả hàng trong các trường hợp sau:

  1. Khách Hàng nhận được sản phẩm là hàng giả, hàng nhái và có bằng chứng rằng đây là hàng giả, hàng nhái;
  2. Sản phẩm Người mua nhận được khác biệt một cách rõ rệt so với thông tin mà Người bán cung cấp trong mục mô tả sản phẩm;

Người mua có thể gửi yêu cầu trả hàng/hoàn tiền trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ thời điểm đơn hàng được giao hàng thành công.

Trừ khi được đề cập trong Chính sách Trả hàng và Hoàn tiền này, các trường hợp trả hàng do Người mua thay đổi ý định mua hàng sẽ không được chấp nhận.

 

Điều kiện hoàn tiền

  • Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho Quý Khách Hàng khi đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Người mua đã thanh toán nhưng (i) không nhận được sản phẩm, hoặc (ii) không nhận được toàn bộ các sản phẩm đã đặt.
  2. Các trường hợp (a), (b) thuộc mục 2.1 nếu khách không yêu cầu bảo hành có thể yêu cầu trả hàng và hoàn tiền.
  • Quy trình hoàn tiền:

  • Đối với trường hợp thuộc điểm a) Điều 2.2 này, Khách Hàng gửi yêu cầu hoàn tiền đến Trung tâm bảo hành của Xưởng Giường Spa, sau 02 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại Xưởng Giường Spa sẽ xác minh tính chính xác của khiếu nại và hoàn trả lại phần tiền mà Khách Hàng đã chi trả nếu Khách Hàng đã chi trả trước. Trường hợp Khách Hàng không nhận được toàn bộ sản phẩm đã đặt thì Khách Hàng có thể lựa chọn: (1) Trả lại các sản phẩm đã nhận được và yêu cầu hoàn tiền cho toàn bộ những sản phẩm đã đặt hàng; (2) Yêu cầu hoàn tiền đối với phần sản phẩm đã đặt mua mà không nhận được hàng.
  • Đối với trường hợp thuộc điểm b) Điều 2.2 này, yêu cầu hoàn tiền sẽ đi liền với nghĩa vụ trả lại hàng của Khách Hàng. Khách Hàng gửi yêu cầu hoàn tiền đến Trung tâm bảo hành của Xưởng Giường Spa, sau 02 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại Xưởng Giường Spa sẽ đánh giá sơ bộ tính chính xác của khiếu nại và gửi hướng dẫn trả hàng cho Khách Hàng. Khách Hàng thực hiện theo hướng dẫn để trả hàng, sau khi sản phẩm đã được giao cho bên vận chuyển và/hoặc đã được hoàn trả tận tay cho Xưởng Giường Spa, Xưởng Giường Spa có nghĩa vụ kiểm tra lại hàng hóa và hoàn trả lại tiền mua hàng cho Khách Hàng.

Yêu cầu trả hàng và hoàn tiền được coi là có hiệu lực nếu được gửi đi trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ thời điểm đơn hàng được giao thành công.

Lưu ý: Trong bất cứ trường hợp nào Khách Hàng cũng không phải chịu phí vận chuyển đối với sản phẩm hoàn trả.